اینجا ...

بستر توسعه شایستگی های شماست

آموزش نخبگان و استعداد های مدیریتی

0
تعداد کارگاه های آموزشی
0
تعداد کاربران
0
نفر شرکت کننده در کارگاه ها
0
نفر ساعت آموزشی

جدیدترین کارگاه‌ های آموزشی

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

کانون ارزیابی و توسعه

به طور کلی، کانون ارزیابی یعنی ارزیابی استاندارد رفتار ها در چند بُعد توسط ارزیابان آموزش دیده در تمرینات شبیه سازی شده مرتبط با شغل و مشاهده، ثبت، طبقه بندی و امتیازدهی(ORCE). این امر با کمک پرسش نامه های شخصیت و آزمون های شناختی و توانایی تکمیل می شود.خدمات ما

خدمات مشاوره ای از جنبه های مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و … بررسی می شوند که هرکدام حائز اهمیت هستند. سامانه نقشه جامع صنعت دارای تیم مشاوره متشکل از اساتید دانشگاهی، مدیران بازنشسته وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت و … کارکنان دولت و دیگر افراد متخصص می باشد که انواع خدمات مشاوره ای را ارائه می دهند.

 

اضافه شدن قابلیت جدید چند فروشندگی به سایت آنام


اساتید همکار با ما

جناب آقای دکتر احمد کوهی
جناب آقای دکتر احمد کوهیمدرس کارگاه آینده پژوهی
Read More
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احمد کوهی، مدرس کارگاه آینده پژوهی
سرکار خانم دکتر اردبیلی
سرکار خانم دکتر اردبیلیمدرس کارگاه آینده پژوهی
Read More
سرکار خانم دکتر اردبیلی، مدرس کارگاه آینده پژوهی
جناب آقای دکتر علیرضا پیروزمند
جناب آقای دکتر علیرضا پیروزمندمدرس کارگاه نظریه های فرهنگ
Read More
جناب آقای دکتر علیرضا پیروزمند، مدرس کارگاه نظریه های فرهنگ
جناب آقای دکتر حسین بنیانیان
جناب آقای دکتر حسین بنیانیانمدرس کارگاه پیوست نگاری فرهنگی
Read More
جناب آقای حسین بنیانیان، مدرس کارگاه پیوست نگاری فرهنگی
جناب آقای دکتر همایون همتی
جناب آقای دکتر همایون همتیمدرس کارگاه آسیب شناسی فرهنگی
Read More
جناب آقای دکتر همایون همتی مدرس کارگاه آسیب شناسی فرهنگی
جناب آقای دکتر امیر سیاه پوش
جناب آقای دکتر امیر سیاه پوش مدرس کارگاه منظومه فکری مقام معظم رهبری درخصوص فرهنگ
Read More
جناب آقای دکتر امیر سیاه پوش مدرس کارگاه منظومه فکری مقام معظم رهبری
جناب آقای دکتر محمد حسین زورق
جناب آقای دکتر محمد حسین زورقمدرس کارگاه تفکر عمومی و رسانه
Read More
جناب آقای دکتر محمد حسین زورق، مدرس کارگاه تفکر عمومی و رسانه
Previous
Next

درباره آنام

محوریت فعالیت های شتابدهنده استعداد آنام در حوزه منابع انسانی بوده و با طراحی مدل های شایستگی و برگزاری کانون ارزیابی و برگزاری برنامه های آموزشی و توانمند سازی متنوع از قبیل دوره شتابدهدی، انواع بوت کمپ و کارگاه های آموزشی، در مسیر توانمند سازی و تامین نیرو های فعلی و آینده سازمان ها قدم بر می دارد. 

اهداف آنام

توانمند سازی و تامین نیروهای فعلی و آینده سازمان های مردم نهاد و حاکمیتی – شناسایی استعدادهای برتر و حمایت های جامع و هدفمند بمنظور تربیت رهبران، کارآفرینان سازمانی و اجتماعی و مدیران میانی در نهادها و سازمانها – طراحی دوره و کارگاه های آموزشی متنوع و بکارگیری روش های نوین آموزشی ویژه مخاطبین این حوزه در مسیر فراگیری مهارت های نرم و تسهیل گری جهت طی فرآیند رشد و توسعه فردی آنها – طراحی مدل شایستگی متناسب با مناصب مورد نیاز نظام جمهوری اسلامی با اولویت مناسب حوزوی – ایجاد کانون ارزیابی و توسعه – معرفی افراد آماده جهت حل مسئله در فضاهای اجتماعی و سازمانی – شبکه شدن مدیران انقلابی و دغدغه مند در فرآیند حل مسئله های انقلاب اسلامی – حمایت های حل مسئله و شتابدهی در فرآیند حل مسئله های سازمانی و اجتماعی و پشتیبانی از مدیران و رهبران در این امر

آدرس شعبه قم:  میدان روح الله –  معلم 10 –  فرعی3 – مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق

آدرس شعبه تهران: سعادت آباد – میدان کاج – خیابان جمشیدی

ایمیل: anammtalent@gmail.com

تلفن: 91010365-021