پیش نمایش

رشد و توسعه، یکی از دغدغه‌های شرکت‌ها در تمام دوران حیاتشان به شمار می‌رود. پیدا کردن یک فرمول درست که اجرایی کردن آن باعث رشدی پیوسته شود، رویایی است که مدیران شرکت‌ها را به تکاپو می‌اندازد. جستجو در کتاب‌ها، جایی که تفکر و حاصل تحقیقات افراد حرفه‌ای در آن نهفته است، میانبری برای پیمودن این مسیر به شمار می‌رود. وقتی اولین بار در سال ۲۰۰۱ کتاب «از خوب به عالی» (Good to Great) چاپ شد به سرعت در زمره‌ محبوب‌ترین آثار کسب‌ و کار قرار گرفت. کالینز در کتاب «از خوب به عالی» در پی یک سؤال ساده است: «آیا یک شرکت خوب می‌تواند تبدیل به یک شرکت عالی شود و اگر این‌طور است، چگونه؟» در این قسمت از خانه سرمایه به سراغ این کتاب ارزشمند رفتیم تا از آن نکته‌ای گران‌بها برداشت کنیم. اگر شما نیز به فکر توسعه و رشد کسب و کار خود هستید تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید.

مشاهده خلاصه کتاب از خوب به عالی